1. Vrácení zboží

Kupující je oprávněn do 14 dnů bez udání důvodu jednostranně ukončit smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory obchodníka nebo na dálku, a produkt(y) vrátit. Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, která není přepravcem/doručovatelem, obdrží zboží podléhající smlouvě.

Kupující je povinen ve lhůtě 14 dnů oznámit prodejci rozhodnutí o ukončení smlouvy, což lze provést zasláním e-mailu s jeho záměrem na adresu info@euro-markt.cz nebo písemně na adresu pro vrácení zboží. Pro vrácení produktu je nutné vyplnit Formulář pro vrácení zboží a zaslat jej na e-mail info@euro-markt.cz nebo na adresu pro vrácení zboží. Formulář pro vrácení si můžete stáhnout zde. Má se za to, že jste zboží vrátili včas, pokud ho odešlete před uplynutím 14denní lhůty určené k jeho vrácení.

Adresa pro vrácení je uvedena ve formuláři pro vrácení

Upozornění: Na zpáteční adresu je vstup umožněn pouze úředníkům doručovací služby. Osobní odběr a doručení není možné. Balíčky, za které je třeba zaplatit, nebudou převzaty.

Prodávající neodpovídá za žádné problémy s doručovací službou, kterou kupující použil pro vrácení zboží, a proto mu doporučuje, aby si vyžádal číslo pro sledování zásilky. Kupující si tak může být jistý, že zboží bylo prodávajícímu dodáno.

Prodávající rovněž nenese odpovědnost za to, že kupující vrátí produkt na nesprávnou adresu.

Produkt, který byl vrácen, musí být nepoškozený a musí mít všechny původní štítky, nálepky, obaly a případně původní dokumentaci a příslušenství dodané s produktem. V případě, že je produkt poškozen a/nebo nese viditelné známky používání, má prodávající právo na vrácení peněz odmítnout.

Iba reklamace, které splňují všechny výše uvedené podmínky, budou vyřešeny k vaší spokojenosti.
Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy do 14 dní není z hygienických důvodů možné pro některé výrobky.

Poté, co prodávající potvrdí, že vrácený produkt splňuje všechny podmínky pro vrácení, provede vrácení peněz v plné výši.

Prodávající zajistí vrácení peněz v plné výši co nejdříve, a to vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající informoval kupujícího o schválení vrácení peněz.

1.2. Vrácení produktů s výrobními vadami

Prodávající klade velký důraz na kvalitu zboží. Kupující je povinen informovat prodávajícího o možných vadách zboží do 2 měsíců ode dne, kdy byl nedostatek zaznamenán, na adrese info@euro-markt.cz nebo písemně, s přiloženou fotografií a podrobným popisem zjištěných nedostatků. Pokud kupující neoznámí prodávajícímu vadu zboží ve stanovené lhůtě nebo nejpozději ve stanovené záruční době, ztrácí kupující právo na opravu, výměnu nebo vrácení produktu.

Poté, co prodávající obdrží žádost kupujícího o vrácení vadného produktu, bude jej co nejdříve informovat o tom, zda lze produkt vrátit či nikoli. Pokud kupující zašle produkt na zpáteční adresu bez předchozího upozornění prodávajícího, může být balíček v místě určení odmítnut. Náklady na dopravu v místě určení příjemce nezaplatí.

Poté, co prodávající obdrží vrácené zboží a potvrdí jeho možné vady, dá mu kupující možnost opravit nebo vyměnit produkt za stejný, pokud oprava není možná. V případě, že výměna za stejné zboží není možná, je kupující oprávněn vypovědět smlouvu (tj. získat vrácení peněz) nebo si vybrat jiný produkt k dodání. 

Dodání identického nebo jiného zboží, které si kupující zvolí, proběhne prostřednictvím doručovací služby co nejdříve ode dne, kdy prodejce potvrdí výměnu vadného zboží nebo dodání nového modelu.

Bez ohledu na možnost, kterou si kupující zvolí, ať už jde o výměnu, dodání nového produktu nebo ukončení smlouvy, kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Pokud se kupující rozhodne smlouvu vypovědět, prodávající v plné výši uhradí odpovídající částku objednávky a veškeré náklady (kromě cel, pokud existují), které zákazníkovi vznikly, včetně nákladů na doručení.

Na zboží se vztahuje záruka, pokud je uvedena na záručním listu nebo faktuře. Záruka platí v souladu s pokyny na záručním listu.

1.3. Výměna zboží

Prodávající neposkytuje možnost nahradit zakoupené produkty jinými produkty, které lze zakoupit na euro-markt.cz.

Pokud si kupující přeje zboží vyměnit, může využít právo na vrácení zboží, jak je uvedeno v článku 1.1. těchto podmínek a poté si zakoupit nový produkt.

1.4. Písemné stížnosti

V případě, že z nějakého důvodu nebude kupující spokojen s nákupem nebo službou na euro-markt.cz, může kupující podat písemnou stížnost e-mailem na adresu info@euro-markt.cz nebo ji zaslat na adresu prodejce.

Pro rychlejší identifikaci konkrétní objednávky, proti které má kupující námitku, se stěžovateli doporučuje uvést číslo objednávky, číslo účtu nebo uživatelské jméno.

Na všechny písemné stížnosti zákazníků je prodávající povinen odpovědět do 15 dnů od přijetí dané stížnosti.