1. Informace a souhlas

V rámci své činnosti prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků a stran, které mají zájem o jeho produkty tak, aby respektoval nařízení EU GDPR o ochraně osobních údajů. Přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů uživatel bere na vědomí, že si přečetl, porozuměl a souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se řídí těmito zásadami.

Uživatel tímto uděluje svůj souhlas s tím, že prodávající má právo na přístup a zpracování údajů, které od uživatele získal prostřednictvím webové stránky euro-markt.cz.

Uživatel je povinen si pečlivě přečíst tyto Zásady ochrany osobních údajů a má právo rozhodnout se, zda si přeje poskytnout své osobní údaje prodejci k použití.

Tyto zásady informují uživatele webových stránek euro-markt.cz o druhu shromažďovaných a zpracovávaných údajů, za jakým účelem, na základě jakého právního základu, s kým je sdílí a proč, jaké ochranné opatření jsou prováděny a o právech uživatele na přístup k osobním údajům, mazání, opravách a omezeních zpracování osobních údajů, právu na stížnost, právu na přenos údajů, zásadách zpracování osobních údajů, dozoru a dalších záležitostech v souladu s nařízením, jakož i další příslušné právní normy v zemi sídla společnosti. Tato pravidla jsou napsána tak, aby jim uživatel mohl co nejsnadněji porozumět. V případě nejasností může uživatel kdykoli kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@euro-markt.cz za účelem objasnění nejasností.

Typ osobních údajů, které jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím webových stránek euro-markt.cz

Za osobní údaje se považují veškeré informace, které identifikují totožnost zákazníka, například křestní jméno a příjmení, a kontaktní informace (adresa bydliště, telefonický kontakt, e-mailová adresa).

Osobní údaje shromažďujeme v následujících situacích:

- když si u nás otevřete účet

- když u nás zadáte údaje na stránce objednávky

- když u nás zadáte objednávku

- Když s dotazem kontaktujete zákaznickou podporu

- když s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí

- když nám pošlete e-mail

- když nás písemně kontaktujete

Shromažďujeme osobní údaje, abychom mohli

- otevřít vám u nás účet, zpracovat a provést vaši objednávku a informovat vás o jejím stavu doručení

- zvládnout případné problémy během plnění objednávky a/nebo jejím doručení

- umožnit vrácení peněz, výměnu a opravy

- informovat vás o našich nabídkách a marketingových akcích prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, komunikačních aplikací, telefonu, pošty nebo SMS pro všechny produkty a služby v naší nabídce.

- posílat vám faktury prostřednictví e-mailu

- zabránit podvodům

2. Údaje shromážďované třetími stranami

Vaše osobní údaje shromažďujeme od třetích stran, pokud jste nám k tomu dali svolení, abychom vám mohli poskytovat další produkty nebo služby.
Shromažďujeme také osobní údaje z databází třetích stran, jako je Signfyd, která nám poskytuje online službu detekce podvodů.
Pokud prodejce pracuje s třetími stranami, které jsou samy o sobě považovány za správce údajů, požádáme vás vždy o souhlas se sdílením vašich údajů.
   Vezměte prosím na vědomí, že tam, kde jste dali svůj souhlas a vaše osobní údaje jsou sdíleny s třetími stranami, budou pro účely nabízení zboží nebo služeb, které nespadají do působnosti běžného podnikání, tyto třetí strany považovány za své vlastní správce údajů a prodejce nemůže být činěn odpovědným za jakékoli zneužití dat, ke kterému dojde později. 

Viz příloha A: Úplný seznam zdrojů od třetích stran, ze kterých mohou být shromažďovány vaše osobní údaje.

2.1 Sdílení údajů s třetími stranami

Během běžného podnikání bude prodejce sdílet osobní údaje s třetími stranami, pouze pokud je to nutné k plnění jeho povinností.

Prodejce se zavazuje, že nikdy nebude sdílet osobní údaje s třetími stranami za účelem přímého marketingu, pokud k tomu uživatel nedá svůj souhlas.

Vaše údaje budeme sdílet s těmito třetími stranami:

  • Všechny společnosti v portfoliu prodejců
  • Logistické společnosti za účelem splnění vaší objednávky;
  • Skladové společnosti za účelem splnění vaší objednávky;
  • Poskytovatelé databází za účelem bezpečného ukládání vašich dat;
  • Analytické společnosti za účelem poskytování zpráv, které nám umožňují zlepšit naše podnikání;
  • Poskytovatelé IT podpory mají nepřímo přístup k vašim informacím prostřednictvím přístupu do naší obchodní sítě;
  • Software pro správu e-mailů pro účely přijímání a odesílání komunikace s vámi;
  • poskytovatelé správy webových stránek pro účely provozování našich webových stránek; a
  • poskytovatelé plateb pro účely přijímání plateb za dodané zboží /služby.

Dodatek A: Kompletní seznam zdrojů od třetích stran, ze kterých mohou být shromažďovány vaše osobní údaje.

 

Google Adwords

Údaje o procházení zákazníků, informace o objednávce, informace o košíku a seznamu přání

Marketing

Google Analyics

Údaje o procházení zákazníků, informace o objednávce, informace o košíku a seznamu přání

Analytika

Facebook

Údaje o procházení zákazníků, informace o košíku a seznamu přání

Marketing, Sociální sítě

Klavyo

E-mail, jméno, země pobytu, datum přihlášení

Marketing

Hotjar

Údaje o procházení zákazníků

Analytika

Gorgias

E-mail

Komunikace se zákazníky

Checkout.com

Historie nákupu, platební údaje

Zpracování objednávky

PayPal

Historie nákupu, platební údaje

Zpracování objednávky

Shopify

Osobní údaje zákazníků, údaje o procházení, informace o objednávce, informace o košíku a seznamu přání, historie nákupu

Zpracování objednávky

 

3. Právo na přístup, opravu a odstranění (právo být zapomenut)

Kupující a uživatel mají kdykoli právo na přístup ke svým osobním údajům registrací na stránce a zadáním svého „profilu“, kde mohou vidět informace sdílené na webu euro-markt.cz.

Uživatel nebo kupující může požádat a získat od prodávajícího úplné informace o uložených osobních údajích a jejich opravu zasláním e-mailu na adresu pracovníka pro ochranu osobních údajů: info@euro-markt.cz.

Uživatel nebo kupující má právo kdykoli požádat o odstranění osobních údajů. Mohou tak učinit zasláním e-mailu na referenta ochrany osobních údajů info@euro-markt.cz.

4. Soubory Cookies

Aby web euro-markt.cz fungoval správně a abychom mohli s vaším souhlasem dále zlepšovat web a váš zážitek z procházení, uloží tento web do vašeho počítače malé množství dat (cookies). Blokováním souborů cookie můžete stránku procházet, ale některé její funkce vám nemusí být k dispozici. 

4.1 Co to je soubor cookie?

Cookie je malý soubor, který je do vašeho počítače uložen navštíveným webem. Soubory cookie obvykle ukládají vaše nastavení, nastavení webu, například preferovaný jazyk nebo adresu. Později, když znovu otevřete stejnou webovou stránku, odešle webový prohlížeč zpět soubory cookie, které k této stránce patří. To umožňuje stránce zobrazit informace přizpůsobené vašim potřebám.

Soubory cookie mohou ukládat širokou škálu informací včetně osobních údajů (například vaše jméno nebo e-mailová adresa). Tyto informace však lze uložit, pouze pokud tuto možnost povolíte - webové stránky nemohou získat přístup k údajům, které jste neposkytli, a nemohou získat přístup k dalším souborům ve vašem počítači. Výchozí aktivita pro ukládání a odesílání souborů cookie se vám nezobrazuje. Můžete však změnit nastavení internetového prohlížeče, abyste se mohli rozhodnout přijmout nebo odmítnout žádosti o soubory cookie, soubory cookie automaticky odstranit při zavření webového prohlížeče atd..

4.2 Jak zablokovat soubory cookies?

Vypnutím cookies se rozhodnete, že nepovolíte ukládání cookies do vašeho počítače. Nastavení souborů cookie lze ovládat a konfigurovat ve webovém prohlížeči.

Pokud cookies zakážete, nebudete moci používat některé z funkcí na webu euro-markt.cz.

4.3 Co jsou to dočasné soubory cookies?

Dočasné soubory cookie nebo relační soubory cookie jsou z vašeho počítače odstraněny zavřením webového prohlížeče. S nimi webové stránky ukládají dočasné informace, například položky v nákupním košíku.

4.4 Co jsou to trvalé soubory cookies?

Trvalé soubory cookie nebo uložené soubory cookie zůstanou ve vašem počítači i po zavření internetového prohlížeče. S nimi webové stránky ukládají informace, jako je vaše přihlašovací jméno a heslo, takže se nemusíte při každé návštěvě konkrétního místa přihlašovat. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači několik dní, měsíců, nebo dokonce let.

4.5 Co jsou soubory cookie první strany?

Soubory cookie první strany pocházejí z webů, které navštěvujete, a mohou být trvalé nebo dočasné. Pomocí těchto souborů cookie mohou weby ukládat data, která budou znovu používat při návštěvě konkrétního webu. 

4.6 Co jsou soubory cookie třetích stran?

Soubory cookie třetích stran pocházejí z reklam z jiných webů (jako jsou vyskakovací okna nebo jiné reklamy), které se nacházejí na webu, který navštěvujete. Pomocí těchto cookies mohou webové stránky sledovat používání internetu pro marketingové účely.

4.7. Používá prodejce cookies?

Ano, primárním cílem jejich používání je vylepšit naše webové stránky.

4.8 Jaké cookies používá Prodejce a proč?

Dočasné soubory cookie (relační soubory cookie) - jedná se o dočasné soubory cookie, které zmizí (a jsou automaticky odstraněny), když zavřete relaci prohlížeče. Prodejce je používá k tomu, aby umožnil přístup k obsahu webových stránek a umožnil vám dělat věci, které můžete dělat, když se zaregistrujete pomocí svých údajů na euro-markt.cz. Trvalé (uložené) soubory cookie mají obvykle datum vypršení platnosti daleko v budoucnosti a zůstanou ve vašem prohlížeči, dokud nevyprší jejich platnost, nebo dokud je ručně nevymažete. Prodejce používá trvalé soubory cookie pro funkce, jako je „Zůstaňte přihlášeni“, což uživatelům usnadňuje přístup na web jako registrovaní uživatelé. Trvalé soubory cookie používáme také k lepšímu porozumění zvykům uživatelů, abychom mohli stránku vylepšit podle vašich zvyků. Tyto informace jsou anonymní - nevidíme jednotlivé informace o uživateli.

4.9 Jsou na webových stránkách soubory cookie třetích stran?

Existuje několik externích služeb, které ukládají omezené soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nastaveny pro normální fungování určitých funkcí, které uživatelům usnadňují přístup k obsahu. Ke sledování návštěvnosti používá web euro-markt.cz Google Analytics. Pokud chcete této službě zakázat ukládání souborů cookie, můžete tak učinit výběrem odhlášení ze služby Google Analytics.

Prodejce používá soubory cookie za účelem inzerce svých vlastních produktů a služeb, jakož i služeb a produktů svých partnerů, o které by uživatelé mohli mít zájem. Zobrazování reklam prodejcem nebo jeho partnery je povoleno prostřednictvím souborů cookie, které může prodejce nebo třetí strana umístit do webového prohlížeče uživatele. Uživatel může kdykoli nezávisle kontrolovat příjem cookies prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

Výše uvedené podmínky ochrany soukromí se vztahují výlučně na domovskou stránku internetového obchodu euro-markt.cz a na všechny stránky v doméně euro-markt.cz, avšak ne odkazy na externí stránky v doméně euro-markt.cz, za které prodejce nenese odpovědnost a za které stránky euro-markt.cz neshromažďuje a nezpracovává data.