Jakákoli fyzická nebo právnická osoba používající tento web (euro-markt.cz) je považována za uživatele. Používáním služeb tohoto webu uživatel přijímá všechny níže uvedené podmínky.

Uživatel není povinen se registrovat, aby navštívil tento web nebo provedl nákup. Bez ohledu na registraci bude uživatel moci nakupovat produkty, provádět platby a využívat služby tohoto webu.

1. Obecně

  Webové stránky euro-markt.cz umožňují uživatelům nakupovat produkty od různých výrobců.

  2. Autorská práva

   Veškerý obsah tohoto webu (euro-markt.cz) nesmí být reprodukován, distribuován nebo jinak používán pro komerční účely bez výslovného souhlasu prodejců nebo jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit poškození prodejci nebo jiné třetí straně. Obsah zveřejněný na této webové stránce lze použít pouze pro individuální potřeby uživatele, s výhradou veškerých autorských a vlastnických práv a práv třetích stran.

   Neoprávněné použití obsahu této webové stránky bez souhlasu vlastníka autorských práv je považováno za porušení autorských práv a je předmětem soudních sporů.

   3. Změna všeobecných obchodních podmínek

    Prodejce si vyhrazuje právo aktualizovat, upravovat a odstraňovat data z tohoto webu a vyhrazuje si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit všeobecné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů a další informace na tomto webu. Veškeré změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této webové stránce.

    4. Obsah webových stránek a hypertextové odkazy

     Hypertextové odkazy na tomto webu mohou vést na webové stránky třetích stran. Prodejce není odpovědný za informace obsažené na webových stránkách třetích stran přístupných prostřednictvím hypertextových odkazů na webu euro-markt.cz, ani nenese odpovědnost za nevhodné použití obsahu na jeho webových stránkách, což je výhradní odpovědností uživatele.

     5. Záruka

      Tato webová stránka nesmí být použita k žádným nezákonným účelům nebo účelům souvisejícím s trestnými činy nebo nezákonnými aktivitami jakéhokoli druhu. Je zakázáno odesílat, používat nebo opakovaně používat nelegální, urážlivé, nevhodné a ohrožující materiály nebo materiály, které mohou porušovat autorská práva, registrované ochranné známky, soukromí nebo jiná práva, nebo materiály, které mohou jakýmkoli způsobem urážet třetí strany, které mohou obsahovat počítačové viry, politická propaganda, reklama, hromadné zasílání zpráv, hromadné zasílání pošty nebo jakákoli jiná forma spamu a obecně jakýkoli jiný druh rušení. Tato webová stránka a produkty nesmějí být použity k žádným nezákonným, pornografickým, nepravdivým, diskriminačním nebo rasistickým účelům..

      Uživatel je povinen řádně, přesně a správně použít všechny informace a obsah, ke kterým má přístup prostřednictvím webové stránky nebo prostřednictvím webové stránky třetí strany, na kterou je odkaz na této webové stránce.

      Prodejce má právo odmítnout přístup na webové stránky nebo zrušit objednávky těm uživatelům, kteří používají obsah nelegálně a/nebo porušili kteroukoli z podmínek v tomto dokumentu podle svého výhradního uvážení.

      6. Uzavírání smluv na dálku

       Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí závazků prodávajícího a slouží k tomu, aby kupujícího před uzavřením smlouvy na dálku jasným a srozumitelným způsobem informovaly o řadě okolností souvisejících s uzavřením, plněním a ukončením smlouvy, a to vše v souladu se zákonem.

       Pojem kupující označuje každého uživatele této webové stránky, ať už je to fyzická nebo právnická osoba, která si na webové stránce prodávajícího objedná a zaplatí jakýkoli produkt.. 

       Prodávající jedná vlastním jménem prodejem prostřednictvím webové stránky euro-markt.cz.

       Prodávající si vyhrazuje právo podmínky kdykoli změnit a tyto změny budou účinné zveřejněním na této webové stránce.

       V rámci procesu objednávání produktů z této webové stránky a před potvrzením objednávky je kupující povinen přijmout/prohlásit, že je seznámen s podmínkami nákupu a souhlasí s nimi. Po potvrzení objednávky se smlouva považuje za uzavřenou a zaslanou kupujícímu e-mailovým potvrzením. Nákupní podmínky jsou součástí smlouvy uzavřené na dálku spolu se specifikacemi a cenou zakoupeného produktu (produktů).

       K uzavření smlouvy je nutné, aby kupujícím byla osoba s plnou obchodní schopností.

       Uživatel není povinen se registrovat, ale pokud si to přeje, může tak učinit prostřednictvím registračního formuláře na adrese euro-markt.cz.

       Kupující odpovídá za úplnost a autentičnost zadaných údajů při registraci. Pokud se údaje změní, je kupující povinen informovat prodávajícího.

       Pro správné objednání a doručení je důležitá pravdivost a přesnost zadaných údajů. V případě nesprávných údajů neodpovídá prodejce za případné problémy.

       Pokud má kupující podezření, že jeho údaje jsou k dispozici třetí straně a jsou použity nebo mohou být použity bez jeho souhlasu, neprodleně to oznámí prodejci.

       Prodávající neodpovídá za neplnění povinností vyplývajících z těchto podmínek v případě nehody nebo události, na které nemá žádný vliv, jako jsou přírodní katastrofy, války, terorismus, stávky, různá omezení nebo zpoždění ovlivňující dopravce nebo zpoždění při pořizování zboží.

       7. Uživatelský účet

        Kupující může zboží objednat přímo v rozhraní webového obchodu s registrací nebo bez registrace.  

        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen poskytnout přesné a pravdivé informace. V případě jakékoli změny musí kupující aktualizovat informace uvedené v účtu. Prodávající se domnívá, že informace, které kupující poskytl na účtu a během procesu objednávání, jsou správné.

        Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující se zavazuje zachovat důvěrnost informací požadovaných pro přístup k jeho účtu.

        Prodávající má právo smazat uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj účet nepoužívá déle než 24 měsíců nebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

        8. Informace o produktu

         Všechny produkty jsou prezentovány s popisem a na fotografiích vlastněných prodejcem.

         Jakékoli neoprávněné kopírování a používání obsahu tohoto webu je zakázáno.

         Informace obsažené na webových stránkách euro-markt.cz v popisu každého produktu a služby spolu s fotografiemi, grafikou nebo videem a ochrannými známkami slouží pouze k informování zákazníků. Prodávající proto nenese odpovědnost za žádné chyby v poskytnutých informacích, zavazuje se však učinit vše, co je v jeho silách, aby tyto chyby a opomenutí co nejdříve opravil.

         Obrázky produktů, které jsou předmětem nákupu, nemusí vždy odpovídat produktům v reálném životě, zejména pokud jde o nastavení monitoru na počítači zákazníka, vnímání barev zákazníka na obrazovce atd. V případě jakékoli nesrovnalosti mezi produktem zobrazeným na fotografii a dodaným produktem, není to způsobeno vadou produktu.  

         Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby v překladu.

         Požadovaný produkt lze objednat, pouze pokud je k dispozici. Kvůli velkému počtu současných objednávek mohou být informace o dostupnosti produktu nesprávné a nemusí odpovídat současné situaci ve skladu.

         Není-li objednaný produkt k dispozici, upozorní na to prodávající kupujícího. Kupující bude informován o datu, kdy bude produkt opět k dispozici, a bude mu nabídnuta možnost nákupu alternativního produktu ze stránky euro-markt.cz, který je k dispozici k dodání a který je svými vlastnostmi nejblíže produktu, který nelze doručit.

         9. Ceny produktů a náklady na doručení

          Všechny ceny na webových stránkách euro-markt.cz jsou uvedeny v Českých korunách (Kč). DPH je zahrnuta v ceně produktu.

          Před potvrzením objednávky má kupující přehled o konečné ceně zaplacené za objednávku. Konečná cena je vyjádřena jako součet samostatně uvedených položek: ceny produktu, ceny DPH a nákladů na dopravu (není-li zdarma).

          Podrobnosti o dopravě, sledování objednávek a dodacích lhůtách najdete v části Doprava a sledování objednávek.

          10. Platební metoda

           Kupující si může produkt objednat a zakoupit jako registrovaný uživatel nebo host. Produkt se považuje za objednaný ve chvíli, kdy kupující dokončil celý proces objednávky. Platbu za objednané produkty lze provést následujícími způsoby:

           • Kreditní a debetní karty: Visa, MasterCard
           • PayPal
           • Platba na dobírku

           Platby kartou se provádějí prostřednictvím platebního systému integrovaného na této webové stránce. Údaje na kartě a majiteli nejsou uchovávány na serverech prodávajícího. Nákup proběhne po úspěšné autorizaci karty. Pokud systém odmítne autorizovat platbu kartou, je vyžadován jiný způsob platby. Prodávající nemá žádné informace o důvodech odmítnutí karet, které mohou mít technickou nebo obchodní povahu. Objednávka nebude zpracována, dokud nebude platba dokončena.

           Po dokončení platby bude kupující e-mailem nebo SMS informován o vyplněné objednávce a uzavřené smlouvě, a pokud kupující neobdrží toto oznámení, je vhodné zkontrolovat, zda je zpráva v Nevyžádané poště/Spamu nebo zda není vaše emailová schránka plná.

           11. Slevy a slevové kódy

            Prodejce příležitostně nabídne různé slevy a slevové kódy, jako jsou sezónní slevy, sváteční slevy, Černý pátek apod.

            Registrovaní uživatelé budou nejprve informováni e-mailem nebo SMS o propagačních slevách a aktualizacích.

            Slevový kód se zadává během procesu objednávání a slevy se dosahuje zadáním kódu do příslušného pole. Pokud si kupující přeje použít slevový kód, musí jej zadat před dokončením objednávky. Po dokončení objednávky již není možné pro ni použít slevový kód. V takovém případě lze slevový kód použít pro následující objednávky.

            Kupující může na jednu objednávku použít pouze jeden slevový kód. Slevové kódy se nesčítají s jinými slevovými nabídkami. 

            12. Řešení sporů

             Tyto všeobecné obchodní podmínky podléhají právu státu a soudům sídla prodávajícího.

             Lutkans Tech Limited, 12/F Henley Building, 5 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong, info@lutkanstech.com